Thursday, June 26, 2008

Terrace

Terrace.... ಇದು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿ೦ದ ನನಗೆ ಬಲು ಪ್ರಿಯವಾದ ತಾಣ. ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ೦ಜೆ ಅರ್ಧ-ಮುಕ್ಕಾಲು ಗ೦ಟೆ terrace ಮೇಲೆ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸ೦ಜೆಯ ಹವೆ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು, ಆಯಾಸವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ೦ತಿತ್ತು, ಉತ್ಸಾಹ ತು೦ಬುತ್ತಿತ್ತು. ಕತ್ತಲಾದ೦ತೆ ದೂರದೂರದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ದೀಪಗಳ ಮ೦ದ ಬೆಳಕು, ದೂರ ದೂರಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಿದ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಬಯಲು, ತೆ೦ಗು, ಮಾವು, ಗೇರು ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳು, ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ terrace ನಿ೦ದ ಇಳಿದು ಹೋಗಲು ಮನಸೇ ಬಾರದು.

ಈಗ ಅವೆಲ್ಲದರಿ೦ದ ದೂರಾಗಿ ಬೆ೦ಗಳೂರಿಗೆ ಬ೦ದು ನೆಲೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ terrace ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯವೇ ಬೇರೆ. ದೃಷ್ಟಿ ನಿಲುಕುವಷ್ಟು ದೂರವೂ ಎದ್ದು ನಿ೦ತ ಕಟ್ಟಡಗಳು. ಸ೦ಜೆಯಾದೊಡನೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿ೦ತಿರುಗುವ ಜನರು. ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತು೦ಬಿರುವ ಬಸ್ಸುಗಳು. ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹಿ೦ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಅಮ್ಮನನ್ನು ದೂರದಿ೦ದಲೇ ಕಾಣಲು ತವಕಿಸಿ ಮೂರನೆ ಮಹಡಿಯ ತುದಿಯಿ೦ದ ಇಣುಕುವ ಮಕ್ಕಳು. ಕತ್ತಲಾದೊಡನೆ ಮಿ೦ಚು ಹುಳುಗಳ೦ತೆ ಮಿನುಗುವ ಸಹಸ್ರ ದೀಪಗಳು.

ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದರೆ ಆಗಸದ ತು೦ಬೆಲ್ಲ ಕಾಣುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಲ್ಲ. ದೂರ ದೂರಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಿದ್ದ ನೀರವ ಮೌನವಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಲಾದೊಡನೆ ನಿಶ್ಶಬ್ದದ ನಡುವೆ ಚೀರುವ ಜೀರು೦ಡೆಗಳಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ವಾಹನಗಳ ಸದ್ದು ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ತಣ್ಣನೆ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ.

ಆದಾಗ್ಯೂ terrace ಮೇಲೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುವುದು.... ಎಲ್ಲಿದ್ದರೇನು? ಹೇಗಿದ್ದರೇನು? ನಾವಿರುವ ಊರು ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನ.

Wednesday, June 25, 2008

ಅಡುಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ?!!

"ಅಡುಗೆ"... ಈ ಪದವನ್ನು ಕ೦ಡರೇ ಭಯ ಭೀತಳಾಗುವ ಕಾಲವೊ೦ದಿತ್ತು. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದುದು೦ಟು, "ಅದೇನು ಮಹಾ ವಿದ್ಯೆಯೇ? ನಾನು ಅಡುಗೆ ಕಲಿತಾಗ 12 ಜನಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ತಯಾರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಮದುವೆ ನ೦ತರ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದೆ೦ದರೆ ಪುನಃ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿತ೦ತಾಗಿತ್ತು. ನೀನು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಡ". ಬೆ೦ಗಳೂರಿಗೆ ಬ೦ದ ಮೊದಲ ವಾರ ಅಮ್ಮನೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವರು ಹೋದಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಜ್ಯವಾಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿಸು ಮುರುಸಾದರೂ, ’ಹೆಚ್ಚೆ೦ದರೆ ಎನಾದೀತು? ರುಚಿ ಹಾಳಾದೀತು ಇಲ್ಲಾ ಸೀದು ಹೋದೀತು’ ಎ೦ದುಕೊಳ್ಳೂತ್ತಾ ಪ್ರಾರ೦ಭಿಸಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದುದು, "ಹಾಳಾದರೆ ಏನಾಯಿತು? maggy ಇಲ್ಲವೇ corn flakes ತಿನ್ನೋಣ". 3-4 ಅಡುಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳೂ ಇದ್ದವು ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ.

ಈಗ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಆರ೦ಭಿಸಿ 4 ತಿ೦ಗಳು ಆಯಿತು. ಒ೦ದು ಬಾರಿಗೆ 6 ಜನರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅಡುಗೆ ಒ೦ದು ಮಹತ್ತರ ವಿದ್ಯೆಯೇನಲ್ಲ. ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಒ೦ದು ಕಲೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾಮನ್ಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಎ೦ಬುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೇನಲ್ಲ. ವಿವಾಹ ಸ೦ದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಎ೦ಬುದನ್ನೇ ಒ೦ದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೇಳುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಅಡುಗೆ ಬರದಿರುವುದನ್ನು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ವಿಚಾರವೆ೦ದು ತಿಳಿಯುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒ೦ದೇ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಿರುವುದು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಸಾಕು.

Monday, June 23, 2008

A nice link

Check the link below to find nice articles by Dr.Shashi Tharoor.
http://www.shashitharoor.com/articlesby.html